საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

სამართლებრივი ბაზა

1. "საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობასა და აშშ-ს მთავრობას შორის ინვესტიციების წახალისებისა და ურთიერთდაცვის შესახებ" შეთანხმება. (ინგლ.14გვ. ქართ.11გვ.). ხელმოწერილია ქ. ვაშინგტონი 07.03.94 (ე. შევარდნაძე). რატიფიცირებულია საქართველოს პარლამენტის 1996 წლის 11 დეკემბრის N524-Iს დადგენილებით. ძალაშია 17.07.1997.

2. "საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობასა და ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობას შორის ინვესტიციების ხელშეწყობის შესახებ" ხელშეკრულება. (ქართ.6გვ. ინგლ.7გვ.). ხელმოწერილია ქ. თბილისი 27.06.1992 (ე. შევარდნაძე). ძალაშია ხელმოწერის დღიდან - 27.06.1992.

3. "საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობასა და აშშ-ს მთავრობას შორის ჰუმანიტარული და ტექნიკური ეკონომიკური დახმარების ხელშეწყობისათვის თანამშრომლობის თაობაზე" ხელშეკრულება. (ქართ.4გვ. ინგ.3გვ.). ხელმოწერილია ქ. თბილისი 31.07.92 (თ.ჯაფარიძე). რატიფიცირებულია საქართველოს პარლამენტის მიერ 1996 წლის 11 დეკემბრის N525-Iს დადგენილებით. ძალაშია ხელმოწერის დღიდან - 31.07.1092.

4. "საქართველოსა და აშშ-ს შორის მასობრივი განადგურების იარაღის გავრცელების თავიდან აცილების სფეროში თანამშრომლობისა და თავდაცვითი და სამხედრო კავშირების გაღრმავების შესახებ" შეთანხმება. (ქართ.6გვ. ინგ.6გვ.). ხელმოწერილია ქ. ვაშინგტონი 17.07.97 (ე. შევარდნაძე). რატიფიცირებულია საქართველოს პარლამენტის 1997 წლის 17 სექტემბრის N856-რს დადგენილებით. ძალაშია 10.11.1997. გაუგრძელდა ვადა (ნოტა N11-14/585, 17.05.02) 2009 წლის 10 ნოემბრამდე. გაუგრძელდა ვადა (ნოტა N6/4562-14, 13.10.09) 2016 წლის 10 ნოემბრამდე.

5. "საქართველოს საზღვრის დაცვის სახელმწიფო დეპარტამენტსა და ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის სამინისტროს შორის საქართველოსათვის მასობრივი განადგურების იარაღის გავრცელების თავიდან აცილებისათვის ექსპორტის კონტროლის სისტემის შექმნაში დახმარების გაწევის შესახებ" შეთანხმება. (ქართ.5გვ. ინგ.4გვ.). ხელმოწერილია ქ. ვაშინგტონში 1998 წლის 26 იანვარს, ხოლო ქ. თბილისში 1998 წლის 30 იანვარს (ვ. ჩხეიძე). რატიფიცირებულია საქართველოს პარტლამენტის 1998 წლის 17 თებერვლის N1224-IIს დადგენილებით. ძალაშია 17.02.1998. ვადა გაუგრძელდა 2001 წლის 13 ივლისიდან. მოქმედია გავრცელების თავიდან აცილების 10.11.97 წლის შეთანხმების (N6/25) მოქმედების პერიოდის განმავლობაში.

6. "საქართველოსა და აშშ-ს მთავრობებს შორის, აშშ-ს მხრიდან საქართველოსათვის სამხედრო სფეროში დახმარების თაობაზე" ხელშეკრულება. დაიდო ნოტების გაცვლის გზით. (აშშ-ს საელჩოს ნოტა 04.06.99, 3გვ. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ნოტა 15.07.99, 3გვ.). რატიფიცრებულია საქართველოს პარლამენტის 1999 წლის 22 ივლისის დადგენილებით. ძალაშია 03.08.1999.

7. "საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს\გენერალურ შტაბსა და ამერიკის შეერთებული შტატების ევროპის სარდლობას შორის სამხედრო მეკავშირე გუნდის მხარდაჭერის შესახებ მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის" შეთანხმების მემორანდუმი. (ქართ.4გვ. ინგ.4გვ.). ხელმოწერილია საქართველოს მხრიდან 28.05.1999; ამერიკის მხრიდან 16.06.1999. (გრ. ქათამაძე; ჩარლზ ვექსი). ძალაშია ბოლო ხელმოწერის დღიდან - 16.06.1999.

8. "საქართველოს მთავრობასა და ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობას შორის კანონიერების განმტკიცების სფეროში თანამშრომლობის შესახებ" შეთანხმება. (ქართ.14გვ. ინგ.11გვ.). ხელმოწერილია ქ. თბილისში 2001 წლის 18 ივნისს (სახელმწიფო მინისტრი: გიორგი არსენიშვილი; აშშ-ს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი საქართველოში: კენეტ იალოვიცი). ძალაშია ხელმოწერის დღიდან - 18.06.2001.

9. "საქართველოს მთავრობასა (წარმოდგენილი სოფლის მეურნეობისა და სურსათის სამინისტროს მიერ) და ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობას (წარმოდგენილი USIAD-ის მიერ) შორის" ურთიერთგაგების მემორანდუმი. (ქართ.10გვ. ინგ.6გვ.). ხელმოწერილია 2001 წლის 24 აგვისტოს (დავით კირვალიძე; მაიკლ ფარბმანი). ძალაშია ხელმოწერის დღიდან - 24.08.2001.

10. "საქართველოს მთავრობასა და ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობას შორის საქართველოში მშვიდობის კორპუსის პროგრამის შესახებ" შეთანხმება. (ქართ.4გვ. ინგ.4გვ.). ხელმოწერილია ქ. თბილისი 2001 წლის 24 აპრილს. რატიფიცირებულია საქართველოს პარლამენტის 2001 წლის 21 დეკემბრის N1210-Iს დადგენილებით, სადაც ასევე გაკეთდა გაუთვალისწინებელი დათქმა. აღნიშნული დათქმა გაუქმდა საქართველოს პარლამენტის 2003 წლის 14 აგვისტოს N2968-რს დადგენილებით. ძალაშია 14.08.2003.

11. "საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის კავკასიის რეგიონული გარემოსდაცვითი ცენტრის შესახებ" ხელშეკრულება. (ქართ.8გვ. ინგ.8გვ.). ხელმოწერილია 2000 წლის 8 ნოემბერს (ნ. ჩხობაძე). ძალაშია ხელმოწერის დღიდან - 08.11.2000.

12. "საქართველოს მთავრობასა და ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობას შორის აშშ-ს მხრიდან საქართველოსათვის სამხედრო სფეროში დახმარების აღმოჩენის შესახებ" შეთანხმება. დაიდო ნოტების გაცვლის გზით. (ქართ.3გვ. ინგ.4გვ.). (აშშ-ს საელჩოს ნოტა 07.06.2000; საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ნოტა 06.09.2000). რატიფიცირებულია საქართველოს პარლამენტის 2000 წლის 28 დეკემბრის N704-რს დადგენილებით. ძალაშია რატიფიკაციის დღიდან - 28.12.2000.

13. "საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსა და ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის დეპარტემენტს შორის შესყიდვებსა და მომსახურებაზე" (საქართველოს-აშშ-01) შეთანხმება. (ინგ.33გვ. ქართ.29გვ.). ქართული ვერსია ხელმოწერილია ქ. თბილისში 2002 წლის 2 ოქტომბერს; ინგლისური ვერსია ხელმოწერილია ქ. შტუტგარტში 2002 წლის 26 აგვისტოს და ქ. თბილისში 2002 წლის 29 აგვისტოს (დავით თევზაძე; ქრეგ რასმუსენი). რატიფიცირებულია საქართველოს პარლამენტის 2003 წლის 6 ივნისის N2340-IIს დადგენილებით. ძალაშია.

14. "საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროსა და ამერიკის შეერთებული შტატების სასაქონლო-საკრედიტო კორპორაციას შორის სასოფლო-სამეურნეო საქონლის გაყიდვის თაობაზე" ხელშეკრულება. (ქართ.11გვ. ინგ.9 გვ.). ხელმოწერილია ქ. თბილისში 1998 წლის 27 თებერვალს (მარტინ ადამსი; ბაკურ გულუა). რატიფიცირებულია საქართველოს პარლამენტის 2007 წლის 26 სექტემბერის N5346-IIს დადგენილებით. ძალაშია.

15. "საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროსა და აშშ-ს სასაქონლო-საკრედიტო კორპორაციას შორის სასოფლო-სამეურნეო საქონლის გაყიდვის თაობაზე" ხელშეკრულება. (ქართ.10გვ. ინგ.9 გვ.). ხელმოწერილია ქ. ვაშინგტონში 1997 წლის 6 მარტს (კრისტოფერ გოლდუეიტი; თედო ჯაფარიძ). რატიფიცირებულია საქართველოს პარლამენტის 2007 წლის 16 თებერვლის N4387-Iს დადგენილებით. გაგზავნილია შეტყობინება 14.03.07 (4/5116-14). ძალაში შედის ხელმოწერის დღიდან. ძალაშია.

16. "საქართველოს მთავრობასა და ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობას შორის სასოფლო-სამეურნეო საქონლის გაყიდვის თაობაზე" ხელშეკრულება. ხელმოწერილია 1999 წლის 28 ივლისს (ბ. გულუა და დ. ონოფრიშვილი). გაგზავნილია დასკვნებზე. ძალაშია.

17. "საქართველოს მთავრობასა და ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობას შორის სასოფლო-სამეურნეო საქონლის უსასყიდლოდ გადაცემის თაობაზე" ხელშეკრულება 416 (ბ) პუნქტის თანახმად. (ქართ.11გვ.). ხელმოწერილია 2001 წლის 10 მარტს აშშ-ს მხრიდან; 2001 წლის 10 აგვისტოს საქართველოს მხრიდან (ფრენკ ლი; ზურაბ ნოღაიდელი). ძალაშია ხელმოწერის დღიდან - 10.08.2001.

18. "საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსა და ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის დეპარტამენტს შორის ბიოლოგიური იარაღის განვითარებასთან დაკავშირებული ტექნოლოგიების, პათოგენებისა და ინფორმაციის გავრცელების თავიდან აცილების სფეროში თანამშრომლობის შესახებ" შეთანხმება. (ქართ.4გვ. ინგ.3გვ.). ხელმოწერილია ქ. ვაშინგტონში 2002 წლის 30 დეკემბერი (ლ.მიქელაძე). ძალაშია.

19. "საქართველოს მთავრობასა და ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობას შორის" ურთიერთგაგების მემორანდუმი. (ქართ.9გვ. ინგ.6გვ.). ხელმოწერილია ქ. თბილისში 2003 წლის 12 ივნისს (ი.მენაღარიშვილი). ძალაშია ხელმოწერის დღიდან - 12.06.2003.

20. "საქართველოს მთავრობასა და ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობას შორის პროგრამის ,,სურსათი პროგრესისათვის~ შესაბამისად სასოფლო-სამეურნეო საქონლის უსასყიდლოდ გადაცემის შესახებ ხელშეკრულება". (ქართ.13გვ. ინგ.11გვ.). ხელმოწერილია 2003 წლის 19 აგვისტოს (ა.ვენმანი; დ.კირვალიძე). ძალაშია ხელმოწერის დღიდან - 19.08.2003.

21. "საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლის შესაძლებლობების გაძლიერების ხელშეწყობისა და თანამშრომლობის განმტკიცების შესახებ" განზრახულებათა მემორანდუმი. (ქართ.7გვ. ინგ.5გვ.). ხელმოწერილია ქ. თბილისში 2004 წლის 26 თებერვალს (ზაზა კანდელაკი; პატრიცია მოლერი). ძალაშია ხელმოწერის დღიდან - 26.02.2004.

22. "საქართველოს მთავრობასა და ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობას შორის კანონიერების განმტკიცების სფეროში თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ" ოქმი. (ქართ.14+2გვ. ინგ.9+2გვ.). ხელმოწერილია ქ. თბილისში 2004 წლის 23 მარტს (ზ.ჟვანია და რიჩარდ მაილსი). ძალაშია ხელმოწერის დღიდან - 23.03.2004.

23. "საქართველოს მთავრობასა და ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობას შორის პროგრამის ,,სურსათი პროგრესისათვის~ შესაბამისად სასოფლო-სამეურნეო საქონლის უსასყიდლოდ გადაცემის შესახებ" ხელშეკრულება. (ქართ.12გვ. ინგ.11გვ.). ხელმოწერილია ქ. ვაშინგტონში 2004 წლის 28 აპრილის (ა.ვენმანი; ზ.ჟვანია). ძალაშია ხელმოწერის დღიდან - 28.04.2004.

24. "საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსა და ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის დეპარტამენტს შორის ბიოლოგიური იარაღის განვითარებასთან დაკავშირებული ტექნოლოგიების, პათოგენებისა და ცოდნა-გამოცდილების გაუვრცელებლობის დარგში ურთიერთთანამშრომლობის შესახებ" შეთანხმების შესწორება. (ქართ.2გვ. ინგ.2გვ.). ხელმოწერილია ქ. თბილისში 2004 წლის 19 მარტს; ქ. ვაშინგტონში 2004 წლის 23 მარტს (პ.გაფრინდაშვილი). რატიფიცირებულია საქართველოს პარლამენტის 2004 წლის 24 ივნისის N228-რს დადგენილებით. ძალაშია 22.07.2004.

25. "საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსა და ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის დეპარტამენტს შორის ბიოლოგიური იარაღის შექმნასთან დაკავშირებული ტექნოლოგიების, პათოგენებისა და ექსპერტიზის გაუვრცელებლობაში თანამშრომლობის შესახებ" შეთანხმების შესწორება (30 მილიონი). (ქართ.1გვ. ინგ.1გვ.). ხელმოწერილია ქ.თბილისში 2004 წლის 30 აგვისტოს (ვ.სიხარულიძე; ჯეიმს რეიდი). რატიფიცირებულია საქართველოს პარლამენტის 2004 წლის 9 დეკემბრის N663-IIს დადგენილებით. ძალაშია 25.01.2005.

26. "საქართველოსა და ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობებს შორის ტერორიზმის შეჩერების პროგრამის უზრუნველყოფასთან დაკავშირებული" შეთანხმება. (ქართ.4გვ. ინგ.2გვ.). ხელმოწერილია 2004 წელს. (ი.ოქრუაშვილი). ძალაშია ხელმოწერის დღიდან -2004.

27. "საქართველოს მთავრობასა და ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობას შორის კანონიერების განმტკიცების სფეროში თანამშრომლობის შესახებ" 2001 წლის 18 ივნისის შეთანხმების შესწორება. (ქართ.16გვ. ინგ.16გვ.). ხელმოწერილია ქ. თბილისი 2005 წლის 18 მარტს (ზ.ნოღაიდელი; რ.მაილსი). ძალაშია ხელმოწერის დღიდან - 18.03.2005.

28. "საქართველოს საზღვრის დაცვის სახელმწიფო დეპარტამენტსა და ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის სამინისტროს შორის საქართველოსათვის მასობრივი განადგურების იარაღის გავრცელების თავიდან აცილებისათვის ექსპორტის კონტროლის სისტემის შექმნაში დახმარების გაწევის შესახებ" შეთანხმების ვადის გაგრძელების თაობაზე ნოტების გაცვლის გზით დადებულ შეთანხმება. (ქართ.2გვ. ინგ.2გვ.). აშშ-ს ნოტა 2004 წლის 3 დეკემბერი; საქართველოს ნოტა 2005 წლის 22 აპრილი. რატიფიცირებულია საქართველოს პარლამენტის 2005 წლის 16 ივნისის N1659-Iს დადგენილებით. ძალაშია 14.07.2005.

29. "საქართველოსა და აშშ-ს შორის საგრანტო შეთანხმება". (ინგ.7გვ.). ხელმოწერილია 2004 წლის 13 იანვარს (ზ.ჟვანია; რიჩარდ მაილსი). ძალაშია ხელმოწერის დღიდან - 13.01.2004.

30. "საქართველოს მთავრობასა და აშშ-ს მთავრობას შორის პროგრამის ,,სურსათი პროგრესისათვის~ შესაბამისად სასოფლო-სამეურნეო საქონლის უსასყიდლოდ გადაცემის შესახებ" შეთანხმების ცვლილება 1. (ქართ.4გვ. ინგ.4გვ.). ხელმოწერილია 2003 წლის 24 დეკემბერს (ზ.ჟვანია; რიჩარდ მაილსი). ძალაშია ხელმოწერის დღიდან - 24.12.2003.

31. "ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობას, რომელიც მოქმედებს ათასწლეულის გამოწვევის კორპორაციის სახით და საქართველოს მთავრობას შორის ათასწლეულის გამოწვევის შეთანხმება (კომპაქტი)". (ქართ.45+144გვ. ინგ.26+64გვ.). ხელმოწერილია ქ. ნიუ-იურკში 2005 წლის 12 სექტემბერს (ს.ზურაბიშვილი; ჩარლზ ო.სეტნესი). რატიფიცირებულია საქართველოს პარლამენტის 2005 წლის 28 ოქტომბრსი N20005-IIს დადგენილებით. გაგზავნილია შეტყობინების ნოტა და ინფორმაცია MCC-ში 22.11.2005. ძალაშია.

32. "საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსა და ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის დეპარტამენტს შორის ბიოლოგიური იარაღის განვითარებასთან დაკავშირებული ტექნოლოგიების, პათოგენებისა და ინფორმაციის გავრცელების თავიდან აცილების სფეროში თანამშრომლობის შესახებ" შეთანხმების შესწორება. (ქართ.1გვ. ინგ.1გვ.). ხელმოწერილია ქ. თბილისიში 2005 წლის 25 ოქტომბერს და ქ. ვაშინგტონში 2005 წლის 3 ნოემბერს (ი.ოქრუაშვილი). რატიფიცირებულია საქართველოს პარლამენტის 2006 წლის 2 მარტის N2702-Iს დადგენილებით. ძალაშია 23.03.2006.

33. "ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობასა და საქართველოს მთავრობას შორის ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის მიერ გაცემული, გარანტირებული ან დაზღვეული გარკვეული ვალების რესტრუქტურირების თაობაზე" ხელშეკრულება. (ქართ.7გვ. ინგ.7გვ.). ხელმოწერილია ქ. თბილისიში 2005 წლის 18 ნოემბერს (დ.გვინდაძე; ჯ.ტეფტი). რატიფიცირებულია საქართველოს პარლამენტის 2006 წლის 2 მარტის N2705-Iს დადგენილებით. ძალაშია 02.06.2006.

34. "საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსა და ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის დეპარტამენტს შორის ბიოლოგიური იარაღის განვითარებასთან დაკავშირებული ტექნოლოგიების, პათოგენებისა და ინფორმაციის გავრცელების თავიდან აცილების სფეროში თანამშრომლობის შესახებ" შეთანხმების შესწორება. ხელმოწერილია ქ. თბილისში 2006 წლის 21 ივნისს და ქ. ვაშინგტონში 2006 წლის 23 ივნისს. რატიფიცირებულია საქართველოს პარლამენტის 2006 წლის 13 ოქტომბრის N3572-IIს დადგენილებით. ძალაშია 25.10.2006.

35. "საქართველოს მთავრობასა და ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობას შორის კანონიერების განმტკიცების სფეროში თანამშრომლობის შესახებ" 2001 წლის 18 ივნისის შეთანხმების შესწორება (N3). (ქართ.12გვ. ინგ.9გვ.). ხელმოწერილია ქ. თბილისში 2006 წლის 26 ივლისს (ზ.ნოღაიდელი; ჯ.ტეფტი). ძალაშია ხელმოწერის დღიდან - 26.07.2006.

36. "I ფონდი `ათასწლეულის გამოწვევა საქართველოს~ დანიშვნის ხელშეკრულება ათასწლეულის გამოწვევის შეთანხმების `კომპაქტის~ ფარგლებში გარკვეული სამთავრობო უფლებების, უფლებამოსილებების და ვალდებულებების განმახორციელებლად საქართველოს მთავრობას, მოქმედს საქართველოს პრემიერ-მინისტრის საშუალებით და ათასწლეულის გამოწვევის კორპორაციას შორის". "II ხელშეკრულება შესყიდვების თაობაზე ათასწლეულის გამოწვევის კორპორაციას ფინანსთა სამინისტროს, რომელიც წარმოადგენს საქართველოს მთავრობას და ფონდი-ათასწლეულის გამოწვევა საქართველოს შორის". "III მართვის ხელშეკრულება ათასწლეულის გამოწვევის კორპორაციას, საქართველოს მთავრობის სახელით ფინანსთა სამინისტროს და MCA-საქართველოს შორის". "IV თანხის გაცემის (ჩარიცხვის) ხელშეკრულება ათასწლეულის გამოწვევის კორპორაციას, ფინანსთა სამინისტროს, რომელის წარმოადგენს საქართველოს მთავრობას და ფონდ-ათასწლეულის გამოწვევა საქართველოს (ემ-სი-ჯი) შორის". 2006 წლის 7 აპრილის წერილებით (პრემიერ-მინისტრი და MCC) ძალაში შევიდა ზემოხსენებული შეთანხმებები.

37. "საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსა და ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის დეპარტამენტს შორის ბიოლოგიური იარაღის განვითარებასთან დაკავშირებული ტექნოლოგიების, პათოგენებისა და ინფორმაციის გავრცელების თავიდან აცილების სფეროში თანამშრომლობის შესახებ" შეთანხმების შესწორება. (ქართ.1გვ. ინგ.1გვ.). ხელმოწერილია ქ. თბილისში 2007 წლის 26 თებერვალს და ქ. ვაშინგტონში 2007 წლის 6 მარტს. რატიფიცირებულია საქართველოს პარლამენტის 2007 წლის 3 ივლისის N5I92-რს დადგენილებით. ძალაშია 10.07.2007.

38. "საქართველოს მთავრობასა და ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობას შორის საჰაერო ტრანსპორტის შესახებ" შეთანხმება. (ქართ.19გვ; ინგ.21გვ.). ხელმოწერილია ქ. ვაშინგტონში 2007 წლის 21 ივნისს. რატიფიცირებულია საქართველოს პარლამენტის 2007 წლის 26 სექტემბრის 5352-IIს დადგენილებით. დასრულებულია აშშ მხრიდან. ძალაშია 06.12.2007.

39. "საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის ვაჭრობისა და ინვესტიციების შესახებ" ჩარჩო შეთანხმება. (ქართ.3გვ; ინგ.3გვ.). ხელმოწერილია ქ. ვაშინგტონში 2007 წლის 20 ივნისი. ძალაშია ხელმოწერის დღიდან - 20.06.2007.

40. "საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსა და ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის დეპარტამენტს შორის ბიოლოგიური იარაღის განვითარებასთან დაკავშირებული ტექნოლოგიების, პათოგენებისა და ინფორმაციის გავრცელების თავიდან აცილების სფეროში თანამშრომლობის შესახებ" შეთანხმების შესწორება. (ქართ.1გვ. ინგ.1გვ.). ხელმოწერილია ქ. თბილისში 2008 წლის 22 თებერვალს და ქ. ვაშინგტონში 2008 წლის 5 მარტს. რატიფიცირებულია საქართველოს პარლამენტის 2008 წლის 5 ივლისს N106-რს დადგენილებით. ძალაშია 15.07.2008.

41. "ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობასა, რომელიც მოქმედებს ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს მეშვეობით და საქართველოს მთავრობას შორის ფულადი გადარიცხვის შესახებ" საგრანტო ხელშეკრულება. (ქართ.9გვ. ინგ.8გვ.). ხელმოწერილია 2008 წლის 22 ოქტომბერს, ქ. ბრიუსელში (ნ.გილაური, ჰ.ფორი). ძალაშია ხელმოწერის დღიდან - 22.10.2008.

42. "აშშ-საქართველოს ქარტია სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ". (ქართ.6გვ. ინგ.5გვ.). ხელმოწერია ქ. ვაშინგტონი 2009 წლის 9 იანვარს (გ.ვაშაძე, კ.რაისი). ძალაშია.

43. "საქართველოს მთავრობასა და ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობას შორის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სფეროებში თანამშრომლობის შესახებ" შეთანხმება. (ქართ.10გვ. ინგ.10გვ.). ხელმოეწერილია ქ.თბილისში 2009 წლის 6 აგვისტოს (ნ.გვარამია, ჯ.ტეფტი). რატიფიცირებულია საქართველოს პარლამენტის 2009 წლის 20 ოქტომბრის N1815-IIს დადგენილებით. ძალაშია 05.11.2009.

44. "საქართველოს მთავრობასა და აშშ-ს მთავრობას შორის კანონიერების განმტკიცების სფეროში თანამშრომლობის შესახებ" 2001 წლის 18 ივნისის შეთანხმების მე-10 შესწორება. (ქართ.11გვ. ინგ.10გვ.). ხელმოეწერილია 2009 წლის 19 ივნისს (ე.ზღულაძე; ჯ.ტეფტი). ძალაშია ხელმოწერის დღიდან - 19.06.2009.

45. "საქართველოს მთავრობასა და აშშ-ს მთავრობას შორის კანონიერების განმტკიცების სფეროში თანამშრომლობის შესახებ" 2001 წლის 18 ივნისის შეთანხმების მე-11 შესწორება. (ქართ.23გვ. ინგ.16გვ.). ხელმოწერილია 2009 წლის 21 სექტემბერს (ნიკა გილაური, კენტ ლოგსდონი). ძალაშია ხელმოწერის დღიდან - 21.09.2009.

46. „საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს გასაფორმებელი დახმარების შესახებ" ხელშეკრულება (ენერგეტიკის სექტორის განვითარებისათვის). (ქართ.20გვ. ინგ.12გვ.). ხელმოეწერილია 2010 წლის 25 თებერვალს (კ.ბაინდურაშვილი; ხოსე ფერნანდესი). რატიფიცირებლ იქნა საქართველოს პარლამენტის 2010 წლის 12 მარტის N2779-Iს დადგენილებით. ძალაშია 12.04.2010.

47. „საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსა და ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის დეპარტამენტს შორის ბიოლოგიური იარაღის განვითარებასთან დაკავშირებული ტექნოლოგიების, პათოგენებისა და ინფორმაციის გავრცელების თავიდან აცილების სფეროში თანამშრომლობის შესახებ" შეთანხმების შესწორება. (ქართ.1გვ. ინგ.1გვ.). ხელმოწერილია 2009 წლი 7 აპრილს, ქ. თბილისში და 2009 წლის 13 აგვისტოს ქ. ვაშინგტონში (გ.მუჩაიძე). რატიფიცირებულია საქართველოს პარლამენტის 2010 წლის 23 მარტის N2819-Iს დადგენილებით. ძალაშია 12.04.2010.

48. "საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის ინფრასტრუქტურისა და ეკონომიკური შესაძლებლობების გაუმჯობესებისა და იძულებით გადაადგილებული პირების მხარდაჭერისათვის გასაფორმებელი დახმარების შესახებ" ხელშეკრულება. (ქართ.44გვ. ინგ.28გვ.). ხელმოეწერილია 2010 წლის 12 აგვისტოს (კ.ბაინდურაშვილი; ჯონ ბასი და USAID-ჯ.მ. კონლი). რატიფიცირებულია საქართველოს პარლამენტის 2010 წლის 14 სექტემბრის N3573-IIს დადგენილებით. ძალაშია 29.09.2010.

49. „საქართველოს მთავრობასა და ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობას შორის ნარკოტიკების კონტროლისა და კანონიერების განმტკიცების სფეროში თანამშრომლობის შესახებ" 2001 წლის 18 ივნისის შეთანხმების შეწორება N13. (ქართ.9გვ. ინგ.8გვ.). ხელმოწერილია ქ. თბილისში 2010 წლის 18 ივნისს (ნ.გილაური, კენტ დ. ლოგსდონი). ძალაშია ხელმოწერის დღიდან - 18.06.2010.

50. „საქართველოს მთავრობასა და ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობას შორის ნარკოტიკების კონტროლისა და კანონიერების განმტკიცების სფეროში თანამშრომლობის შესახებ" 2001 წლის 18 ივნისის შეთანხმების შეწორება N14. (ქართ.17გვ. ინგ.22გვ.). ხელმოწერილია ქ. თბილისში 2010 წლის 3 სექტემბერს (ნ. გილაური, ჯონ ბასი). ძალაშია ხელმოწერის დღიდან - 03.09.2010.

51. „საქართველოს მთავრობასა და ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობას შორის ნარკოტიკების კონტროლისა და კანონიერების განმტკიცების სფეროში თანამშრომლობის შესახებ" 2001 წლის 18 ივნისის შეთანხმების შეწორება N15. (ქართ.25გვ. ინგ.13გვ.). ხელმოწერილია 2010 წლის 23 სექტემებრს, ქ. თბილისში (ნ.გილაური, ჯონ ბასი). ძალაშია ხელმოწერის დღიდან - 23.09.2010.

52. "საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის ენერგეტიკის ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის ხელმოწერილი დახმარების შესახებ" ხელშეკრულების პირველი ცვლილება. (ქართ.3გვ. ინგ.3გვ.). ხელმოწერილია 2010 წლის 29 სექტემბერს (კ.ბაინდურაშვილი; ჯონათან კონლი). რატიფიცირებულია საქართველოს პარლამენტის 2010 წლის 26 ოქტომბრის N3768-IIს დადგენილებით. ძალაშია 03.05.2011.

53. "საქართველოს მთავრობასა და ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობას შორის 2001 წლის 18 ივნისს გაფორმებული ნარკოტიკების კონტროლისა და კანონიერების განმტკიცების სფეროში თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმების" შესწორება #17. (ქართ.7გვ. ინგ.6გვ.). ხელმოწერილია ქ. თბილისში 2011 წლის 9 სექტემბერს (ნიკა გილაური, ოჯონ ბასი). ძალაშია ხელმოწერის დღიდან - 09.09.2011.

54. "საქართველოს მთავრობასა და ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობას შორის 2001 წლის 18 ივნისს გაფორმებული ნარკოტიკების კონტროლისა და კანონიერების განმტკიცების სფეროში თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმების" შესწორება #18. (ქართ.გვ. ინგ.გვ.). ხელმოწერილია ქ. თბილისში 2011 წლის 26 სექტემბერს (ნიკა გილაური, ოჯონ ბასი). ძალაშია ხელმოწერის დღიდან - 26.09.2011.

55. "საქართველოს ენერგეტიკისა ბუნებრივი რესურსების სამინისტროსა და ამერიკის შეერთებული შტატების ენრეგეტიკის დეპარტმენტს შორის საქართველოს რადიოაქტიური წყაროების უსაფრთხოების გაძლიერების სფეროში თანამშრომლობის თაობაზე" ხელშეკრულება. (ქართ.6.გვ. ინგ.5გვ.). ხელმოწერილია 2011 წლის 7 სექტემბერს. ძალაშია ხელმოწერის დღიდან - 07.09.2011.

 

აშშ-ის კონგრესის მიერ მიღებული რეზოლუციები საქართველოს შესახებ

2012 წლის 19 სექტემბერი: აშშ-ს კონგრესის წარმომადგენელთა პალატამ ერთხმად მიიღო რეზოლუცია H. Res. 526 საქართველოს შესახებ, რომელიც ქვეყნის დემოკრატიული განვითარების, ნატო-ში გაწევრიანებისა და ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ მტკიცე მხარდაჭერას გამოხატავს.რეზოლუციის ინიციატორი: კონგრესმენი ბილ შუსტერი.

2011 წლის 29 ივლისი: აშშ-ს სენატმა ერთსულოვანი მხარდაჭერით დაამტკიცა რეზოლუცია S. Res. 175 საქართველოს შესახებ, რომელიც მხარს უჭერს ქვეყნის ტერიტორიულ მთლიანობას დააფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთს რუსეთის ფედერაციის მიერ ოკუპირებულ რეგიონებად აღიარებს,ხოლო რუსეთის ფედერაციას სამხრეთ ოსეთიდან და აფხაზეთიდან საოკუპაციო ძალების გაყვანისკენმოუწოდებს. რეზოლუციის ინიციატორი: სენატორი ჯინ შაჰინი.

2011 წლის 16 დეკემბერი - აშშ-ს კონგრესმა დაამტკიცა თავდაცვის ავტორიზაციის კანონი 2012 წლისთვის, რომელშიც შევიდა სენატორ ჯონ მაკკეინის მიერ ინიცირებილი დებულება აშშ-საქართველოს შორის თავდაცვის სფეროში თანამშრომლობის ნორმალიზების თაობაზე.

2008 წლის 3 ივნისი: აშშ-ს სენატმა მიიღო რეზოლუცია S.Res. 550, რომელიც გამოხატავს სენატის ხედვას რუსეთის ფედერაციის მთავრობის პროვოკაციულ და სახიფათო განცხადებებთან დაკავშირებით, რომლებიც საფრთხეს უქმნიან საქართველოს რესპუბლიკის ტერიტორიულ მთლიანობას. რეზოლუციის ინიციატორი: სენატორი ჯოზეფ ბაიდენი.

2008 2ლის 1 აპრილი: აშშ-ს წარმომადგენელთა პალატამ მიიღო რეზოლუცია H.Res. 997,რომელიც საქართველოსა და უკრაინისათვის ჩრდილოატლანტიკური ხელშეკრულების ორგანიზაციაში გაწევრიანების სამოქმედო გეგმის მინიჭების თაობაზე მტკიცე მხარდაჭერას გამოხატავს. რეზოლუციის ინიციატორი: კონგრესმენი რობერტ ვექსლერი.

2008 წლის 14 თებერვალი: აშშ-ს სენატმა მიიღო რეზოლუცია S.Res. 439, რომელიც გამოხატავს სენატის მტკიცე მხარდაჭერას საქართველოსა და უკრაინისათვის ჩრდილოატლანტიკური ხელშეკრულების ორგანიზაციაში გაწევრიანების სამოქმედო გეგმის მინიჭების შესახებ. რეზოლუციის ინიციატორი: სენატორი რიჩარდ ლუგარი.

2007 წლის 13 დეკემბერი: აშშ-ს სენატმა მიიღო რეზოლუცია S.Res. 391, რომელიც გამოხატავს სენატის მხარდაჭერას საქართველოში დაგეგმილი საპრეზიდენტო არჩევნების მიმართ და მოლოდინს, რომ ეს არჩევნები დემოკრატიული პრინციპების დაცვით ჩატარდება. რეზოლუციის ინიციატორი: სენატორი რიჩარდ ლუგარი.

2007 წლის 15 მარტი - აშშ-ს სენატმა მიიღო ნატო-ს თავისუფლების კონსოლიდაციის აქტი, რომელიც ადასტურებს ჩრდილოატლანტიკური ხელშეკრულების ორგანიზაციის შემდგომ გაფართოებას, ალბანეთის, მაკედონიის, საქართველოსა და ხორვატიის დროულ გაწევრიანებასა და სხვა მიზნებს. კანონმდებლობის ინიციატორი: სენატორი რიჩარდ ლუგარი. აშშ-ს პრეზიდენტმა აქტს ხელი მოაწერა 2007 წლის 9 აპრილს.

2005 წლის 5 აპრილი და 2005 წლის 8 თებერვალი: აშშ-ს კონგრესის წარმამადგენელთა პალატამ (ინიციატორი: კონგრესმენი ელტონ გალეგლი) და სენატმა (ინიციატორი: სენატორი რიჩარდ ლუგარი) მიიღეს რეზოლუციები საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ზურაბ ჟვანიას ცხოვრებისა და პროფესიული საქმიანობის აღსანიშნავად. შესაბამისად, H.Res. 108 და S.Res. 46.

2005 წლის 21 დეკემბერი: აშშ-ს სენატმა მიიღო რეზოლუცია S.Res. 344, რომელიც გამოხატავს საქართველოს ხელისუფლებისადმი მხარდაჭერას, სამხრეთ ოსეთის სამშვიდობო გეგმის განხორციელების და საქართველოში რეგიონის წარმატებული და მშვიდობიანი რეინტეგრაციის საკითხში. რეზოლუციის ინიციატორი: სენატორი ჯონ მაკკეინი.

 

ბმულები:

აშშ-ს სახელმწიფო დეპარტამენტი: www.state.gov

აშშ-ს საელჩო საქართველოში: www.georgia.usembassy.gov

აშშ-ს საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) მისია საქართველოში: www.georgia.usaid.gov

საქართველოს საელჩო აშშ-ში: www.usa.mfa.gov.ge, facebook: Embassy of Georgia to the United States; Twitter: @GeorgianEmbassy