საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

საკონტაქტო ინფორმაცია

მდებარეობა: ქ. ვაშინგტონი, აშშ
მისამართი: 1824 R street, NW Washington DC, 20009, USA
კოდი: +1 202
ფაქსი: 387-08-64
ტელეფონი: 387-23-90
საკონსულოს ტელეფონი: 387-23-90 (ext. 213)
ელ-ფოსტა:  [email protected]

საელჩოს სამუშაო საათები: 09:00-18:00

საკონსულოს სამუშაო საათები:

ორშაბათი-პარასკევი 09:00 - 12:30 (მიღების საათები)
ორშაბათი-პარასკევი 2:00- 5:00 (სატელეფონო ზარების მიღების საათები)

საკონსულო ცხელი ხაზი გადაუდებელ და ფორს-მაჟორულ შემთხვევებში: 202 247 8498 (24 საათი)