საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

02-ნოემბერი-2018

02-ნოემბერი-2018

ინფორმაცია საზღვარგარეთ მყოფი საქართველოს მოქალაქეებისთვის

იმისთვის, რომ პრეზიდენტის არჩევნების მეორე ტურში საზღვარგარეთ მყოფმა საქართველოს მოქალაქეებმა შეძლონ კენჭისყრაში მონაწილეობა, უნდა იმყოფებოდნენ საკონსულო აღრიცხვაზე ან საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად საზღვარგარეთის მისამართზე რეგისტრირებული.

21-მარტი-2018

21-მარტი-2018

,,,,,,

21-მარტი-2018

21-მარტი-2018

განცხადება საქართველოს საპარლამენტო არჩევნებთან დაკავშირებით

განცხადება საქართველოს საპარლამენტო არჩევნებთან დაკავშირებით   ამერიკის შეერთებულ შტატებში მყოფ საქართველოს მოქალაქეებს, რომელთაც სურთ მონაწილეობა მიიღონ 2012 წლის პირველ ოქტომბერს დაგეგმილ საქართველოს საპარლამენტო არჩევნებში და არ იმყოფებიან საკონსულო აღრიცხვაზე, ვაცნობებთ, რომ საარ...