საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

განცხადება საქართველოს საპარლამენტო არჩევნებთან დაკავშირებით

ამერიკის შეერთებულ შტატებში მყოფ საქართველოს მოქალაქეებს, რომელთაც სურთ მონაწილეობა მიიღონ 2012 წლის პირველ ოქტომბერს დაგეგმილ საქართველოს საპარლამენტო არჩევნებში და არ იმყოფებიან საკონსულო აღრიცხვაზე, ვაცნობებთ, რომ საარჩევნო მიზნებისათვის საკონსულო აღრიცხვაზე დადგომის ვადა იწურება 2012 წლის 10 სექტემბერს.